VYRMAN

Ladislav Herrgott

TECHNICKÝ POSTUP PRÁC

 

  TECHNICKÝ  POSTUP  PRÁC  PRE MONTÁŽ

 TESNIACEJ  MANŽETY  CHRÁNIČOV  POTRUBIA

 Montáž Tesniacej manžety sa prevádza, až po konečnom uložení potrubia v chráničke.Manžeta sa natiahne na potrubie a posúva sa tak ďaleko, až sa valcové hrdlo veľkého priemeru manžety natiahne v celej dĺžke na chráničku. Po tomto pracovnom postupe, pracovník odmeria a odstrihne sťahovaciu pásku tak, aby bol presah pásky dostatočný na stiahnutie. Túto pásku prevlečie cez vodiace oká manžety. Pre dosiahnutie kvalitnej tesnosti, doporučujeme natlačiť tesniaci tmel – stavbársky tmel, medzi manžetou – chráničkou, manžetou – potrubím. Počas sťahovania, hlavne pri väčších priemeroch poklepeme gumovým kladivom sťahovaciu pásku po celom obvode, aby sa tmel dostal do všetkých nerovnosti medzi manžetou, potrubím a chráničkou. Po zatiahnutí sťahovacej pásky, sa spod manžety po celom obvode vytlačí časť tmelu, čo je vizuálnym dôkazom správneho prevedenia.

Sťahovaciu pásku a spony dodávame ako súčasť manžety.


  PRACOVNÝ  POSTUP  PRE  LEPENIE  DELENEJ  MANŽETY

 

 Delenú manžetu preložíme na potrubie a chráničku. Označíme šírku presahu. Celú manžetu posunieme cca  300 mm od chráničky na potrubie – na ktoré si pripravíme kus fólie – výška manžety tak, aby bol lepený spoj zhora. Pred lepením odmastníme spoj technickým benzínom, toulenom.Vrchný diel manžety sa preklopí, aby sa dali natrieť obe diely manžety pripraveným lepidlom.Počkáme až lepidlo zavlhne. Vrchný diel manžety sa pozorne pritlačí k spodnému a zavalčekuje sa.Počas schnutia doporučujeme spoj zaťažiť, alebo viackrát prevalčekovať. Po cca 1 hod. – 1,30 hod. sa prevedie montáž manžety takým istým spôsobom, ako manžety nedelené. Cez zimné obdobie sa nedoporučuje delenú manžetu zlepovať pod bod mrazu. Lepidlo doporučujeme skladovať pri + 15 stupňov. Sťahovaciu pásku, spony, fóliu, lepidlo, tech.benzín dodávame ako súčasť delenej manžety. Podľa Stavebného zákona sa Tesniace manžety podrobili skúškam.

Technický a skúšobný Ústav stavebný v Bratislave vydal Technické osvedčenie.

Vyhlásenie zhody Vám dodáme na požiadanie.

 
VYRMAN©2009